Sunday, June 17, 2012

Veselin Đuretić: Draža Mihailović јe bio "veliki patriota" / "Vijesti.ba" April 25, 2012 / Dr. Veselin Djuretic o rehabilitaciji na RTRS u

Veselin Đuretić: Draža Mihailović јe bio "veliki patriota"

Vijesti.ba
S. B.Veselin Đuretić / rtrs

Јugoslovenska ideja je iskorišćena za razbijanje srpskog korpusa, tvrdi Đuretić i dodaje da iza ovog projekta stoji Vatikan, a glavni problem, prema istorijskim arhivima Rusije i Britanije, napravila je upravo Rusija i to zbog prijema Bjelogardejaca u Srbiji.

Internacionalna doktrina se dokazivala na antisrpskoj ideologiji, kaže Đuretić.

U drugom svjetskom ratu Vatikan je iskoristio muslimane, kao „sivu zonu“ srpskog etnikuma, i okrenuo ih protiv Srba u borbi koju je NJemačka proglasila još 20-tih godina prošlog vijeka.

Draža Mihailović je bio veliki patriota, jugoslovenski oficir, koji nije priznao kapitulaciju zemlje i od samog početka je krenuo sa realnom politikom. Avanturizam je bio voditi rat protiv NJemačke i trećeg Rajha. On se okrenuo taktici čekanja saveznika. Na nesreću, pojavio se Јosip Broz, koji se pokrenuo tek po direktivi Staljina i nakon napada NJemačke na SSSR.

Veselin Đuretić je pokrenuo proces rehabilitacije Draže Mihailovića, jer je to bio proces koji je bio, kako kaže, politički motivisan i u kojem je cilj bio unaprijed poznat.

"Draža Mihailović je bio Titov protivnik i kao takav je morao biti eliminisan", kazao je Đuretić za RTRS.

Tito je bio jedan od najvećih prevaranata drugog rata, jer je Moskvi slao lažne izvještaje, lagao je Engleze i na osnovu svega gradio je svoju poziciju, tvrdi Đuretić. Konkretan primjer ovoga je ofanziva na Sutjesci, koja je bila ogroman poraz jer je stradalo izmeđusedam i osam hiljada ljudi, navodi Đuretić, a izvještaji ka Čerčilu su drugačije pisani.

(Vijesti.ba)

http://www.vijesti.ba/vijesti/bih/84073-Veselin-Djuretic-Draza-Mihailovic-bio-veliki-patriota.html


*****

Dr. Veselin Djuretic o rehabilitaciji na RTRS u

Posted on You Tube by "Savremena istorija"http://youtu.be/Z8Sf15j0_j8


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment