Friday, June 22, 2012

Y чему је ствар да суд огласи Михаиловића као умрлог?Чек, законски рок је прошао.
 Значи, у чему је ствар да суд огласи Михаиловића као умрлог. Нису се јавили људи да посведоче да је жив.


Александар Динчић

June 22, 2012

 

*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra,

please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com.

 *****


No comments:

Post a Comment