Saturday, September 18, 2010

Britanci dokazuju da suđenje đeneralu Draži Mihailoviću pred partizanskim sudom bilo je montirano

BLIC Online
September 18, 2010

Vuk Z. Cvijić

18. 09. 2010. - 00:02h
 
 
Suđenje đeneralu Dragoljubu - Draži Mihailoviću, komandantu Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini, pred partizanskim sudom bilo je montirano, proizlazi iz britanskih dokumenata koji su dostavljeni Srbiji i koji će biti dokaz u postupku za rehabilitaciju.
 
 
Generalovom advokatu nije bilo dopušteno
da ga viđa nasamo i da prouči veliku optužnicu


Među dokumentima koja dokazuju da đeneral Mihailović uopšte nije imao fer suđenje su zapisnik o diskusiju u britanskom parlamentu tadašnjeg ministra spoljnih poslova Ernesta Bevina i njegovog prethodnika Entonija Idna, zatim pismo Džordža Klatona, tadašnjeg pres atašea britanske ambasade u Beogradu, i njegovi izveštaji sa suđenja.

Entoni Idn, ratni ministar spoljnih poslova Britanije, postavio je pitanje svom nasledniku u parlamentu: „Šta je Kraljevina Britanija učinila za đenerala Mihailovića, koji je bio prvi gerilac u borbi protiv nacista?“ Pitanje je postavio 16. juna 1946, dan pre ubistva đenerala Mihailovića. Tadašnji britanski ministar spoljnih poslova Bevin odgovorio je da su poslati izveštaji petorice britanskih oficira, koji su bili u štabu đenerala Mihailovića do maja 1944. u kojima se konstatuje da su on i njegov pokret stalno vodili aktivnu borbu protiv okupatora, ali da nije izvesno da je izveštaje prihvatio sud u Beogradu.

Partizanski sud u Beogradu nikada nije uvrstio u dokaze na suđenju Mihailoviću izveštaje petorice britanskih oficira, koji su bili u njegovom štabu i koje je poslalo britansko ministarstvo spoljnih poslova.

Džordž Klaton, koji je pisao izveštaje sa suđenja Mihailoviću, poslao je pismo službeniku Ministarstva spoljnih poslova 26. jula 1946. u kojem opisuje suđenje. On navodi da je đeneral Mihailović dobio branioca po vlastitom izboru, ali da mu je „sasvim namerno onemogućeno da koristi ono što mi u Engleskoj nazivamo pravna pomoć“.

- Njegovom braniocu, g. Dragiću Joksimoviću, nikada nije dopušteno da nasamo vidi svoga klijenta i ni klijent ni njegov advokat nisu imali dovoljno vremena da „svare“ enormno veliku optužnicu, da i ne govorimo o dokumentima na kojima se ona zasnivala. Bilo je potpuno jasno da kadgod je branilac ispitivao svoga branjenika njih dvojica nisu imala mogućnost da se za to ispitivanje pripreme. Sud je odbacio praktično svaki prigovor i svaki zahtev advokata odbrane - navodi Klaton.

On konstatuje da se u suđenje direktno mešao i Josip Broz Tito, koji je u to vreme bio predsednik Jugoslavije, predsednik KPJ, vrhovni komandant i ministar vojske tako što je ono što je advokat Joksimović radio označio kao izdaju. Inače, advokat Joksimović je uhapšen 1949. i umro je u zatvoru 1951. godine.

Klaton u pismu konstatuje da je đeneral Mihailović bio potpuno izolovan od spoljnog sveta, sem što je imao prvo da se povremeno vidi sa advokatom u prisustvu stražara i dodaje da je „možda ta izolacija takođe bila smišljeno iskorišćena na naučnopsihološkoj osnovi kako bi se još više bacio na milost i nemilost Tužilaštva“.

- Suđenje isto tako nije u zemlji pobudilo onaj entuzijazam za koji mislim da je bio očekivan. Negde na polovini, suđenje je iznenadno ubrzano i, kao što znate, više nije bilo radijskih prenosa - navodi Klaton.

On konstatuje da se đeneral Mihailović držao dostojanstveno tokom suđenja, da nije ostavio upečatljiv utisak, ali da je zato njegova završna reč ostavila „impresivan utisak“.

- Taj govor je odisao nekom čudnom i praktično zastrašujućom bezvremenošću, kao da sam zatvorenik sto godina posle svoje smrti svetu iznosi nepristrasni istorijski pregled akcija i motiva neke istorijske ličnosti u osami kakvog univerziteta. Tu nije bilo nikakve posebne molbe i obraćanja, niti je bilo gorčine. Malo, malo pa bi se začule reči nekog veličanstvenog, gotovo biblijskog jezika - navodi Klaton.

- Predsednik suda i javni tužilac, koji su zajednički sprečili bilo kakvo izražavanje moralnih načela u odbranu Mihailovićevih aktivnosti, strogo su ga ograničili na davanje odgovora na konkretna pitanja u vezi sa specifičnim aktivnostima - navodi Klaton.


Nisu bili naklonjeni Mihailoviću 

Istoričar Slobodan Marković kaže za „Blic“ da britanska vlast nije bila naklonjena đeneralu Mihailoviću, ali da su bili svesni da mu se montira suđenje.


- Njihovi izveštaji potvrđuju da ne može biti govora o fer suđenju. Oni su još i uzdržani s obzirom na to da nisu bili naklonjeni Mihailoviću, za razliku od Amerikanaca, koji su takođe obimno izveštavali o suđenju i kako se montira - kaže Marković.


Ponašanje sudije


Klaton je kao pres ataše bio zadužen da prati suđenje i svakodnevno je pisao izveštaje. Tako sa šestog dana suđenja izveštava da su branioce u ispitivanju đenerala Mihailovića neprestano prekidali tužilac i sudija i konstatuje da je sud odbio predlog odbrane da budu saslušani brojni američki piloti, koji bi svedočili u korist okrivljenog. Inače, oko 500 američkih pilota spasili su pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini, što se smatra jednom od najvećih akcija spasavanja.


http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/207688/Britanci-dokazuju-da-je-sudjenje-Drazi-montirano*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment