Friday, September 17, 2010

Draži opet sude / Press Online / September 17, 2010

Viši sud u Beogradu počeo postupak za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihailovića, koga je partizanska vlast osudila na smrt i streljala 17. jula 1946.July 1946...Suđenje Dragoljubu Draži Mihailoviću
General Mihailovich on trial in Belgrade, July 1946Pred Višim sudom u Beogradu juče je počeo postupak za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića, streljanog 17. jula 1946. godine. Predstavnici predlagača za rehabilitaciju Mihailovića zatražili su na ročištu poništenje presude Vojnog suda od 15. jula 1946, kojom je Mihailović osuđen na smrt streljanjem zbog izdaje i ratnih zločina.

Punomoćnik predlagača advokat Zoran Živković ukazao je da je kazna Mihailoviću izrečena još pre suđenja, jer je u više navrata javno saopštena pre početka procesa.

Borac NOR-a osporava

- Mihailović nije imao pravo na odbranu i nije video svog advokata do početka suđenja. On nije imao ni pravo na nepristrasan sud, a optužnica mu je uručena sedam dana pred suđenje - ukazao je Živković.

On je sudu prethodno dostavio prevedenu fotokopiju dokumentacije od više stotina strana o toku suđenja Mihailoviću koju je dobio od državnog sekretara Ministarstva pravde Slobodana Homena, koji je i član Komisije za utvđivanje svih okolnosti Mihailovićeve smrti. Komisija je tu dokumentaciju dobila od britanskog ministarstva inostranih poslova, a sud će, prema rečima sudije Ivanovića, po službenoj dužnosti nabaviti original do sledećeg ročišta.


Septembar 16, 2010... Postupak za rehabilitaciju Draže
Beta

Pored toga, sud je obavezao Živkovića da do sledećeg ročišta dostavi disk sa materijalom o spornom suđenju Mihailoviću, pošto disk sa 32 dokumenta koji poseduje sud nije tehnički ispravan.

Na jučerašnjem ročištu pojavio se i Risto Vuković, pripadnik NOB-a i penzionisani funkcioner savezne policije, koji je od suda zatražio dozvolu za učešće u postupku kao protivnik predlagača, odnosno kako bi Mihailoviću osporio pravo na rehabilitaciju. Vuković je predstavljen kao neko kome su poznate okolnosti iz rata u vezi sa naredbama koje je izdao Mihailović i aktivnosti njegovih snaga.

O predlogu Vukovića sudsko veće odlučiće do sledećeg ročišta koje je zakazano za 29. oktobar.

Čavoški: Ukinite presudu

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i jedan od predlagača rehabilitacije Kosta Čavoški podsetio je da sud može spornu presudu da poništi i bez ulaženja u razmatranje političkih i ideoloških razloga za njeno donošenje, imajući u vidu niz kršenja pravnih i procesnih normi tokom suđenja Mihailoviću.

- Draža Mihailović nije imao pravo žalbe, jer je suđenje obavljeno samo u jednom stepenu i to pred Vojnim većem. Smrtna kazna je izvršena, a da mu presuda nije ni bila uručena, a pored toga, suđeno mu je za komandnu odgovornost koja tada nije postojala u našem pravu - obrazložio je Čavoški.

Zahtev za rehabilitaciju podneo je unuk Dragoljuba Mihailovića Vojislav, koji nije prisustvovao ročištu, a pridružili su mu se Srpska liberalna stranka, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, profesor međunarodnog prava Smilja Avramov i drugi.

Srećković: Očekujem brzu odluku suda 

Potpredsednik SPO i ministar za dijasporu Srđan Srećković izjavio je uoči početka ročišta da očekuje da će pravosudni organi brzo doneti odluku o rehabilitaciji Dragoljuba Mihailovića.

- General Mihailović i njegova vojska odavno su rehabilitovani u našem narodu, ali to zvanično mora da učini i država Srbija, jer to duguje stotinama hiljada ljudi koji su se, predvođeni Mihailovićem, borili za slobodu i demokratiju - rekao je Srećković.

(M. M. - AG.)

http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/133489/Dra%C5%BEi+opet+sude.html


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment