Friday, September 17, 2010

Istina o streljanju Draže pitanje trenutka / BLIC Online / September 17, 2010

Britanci otkrili tajni dokument

BLIC Online
September 17, 2010

E.B.


Pred Višim sudom u Beogradu juče je počeo postupak za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Draže Mihailovića koji je streljan 17. jula 1946. kojeg je Vojni sud proglasio krivim za izdaju i ratne zločine.


Sudnica je juče bila premala da primi sve zainteresovane građane


Advokat Zoran Živanović rekao je da podnosioci zahteva, koje zastupa, ostaju pri navodima i istakao da je Mihailović bio osuđen na smrt i pre suđenja i da mu nije dato pravo na odbranu.

Zahtev za rehabilitaciju podneli su njegov unuk Vojislav Mihailović, koji nije prisustvovao ročištu, Srpska liberalna stranka i jedan broj udruženja političkih zatvorenika i pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Kosta Čavoški je obrazložio razloge za poništavanje presude koje sud prvo treba da utvrdi i rekao da je Mihailoviću suđeno u prvom stepenu koji je bio istovremeno i poslednji stepen, da nije imao pravo na žalbu, slobodnu komunikaciju sa advokatom, niti uvid u spise predmeta i dokaze.

Predsednik veća Aleksandar Ivanović saopštio je da će naknadno o odlučiti o zahtevu borca Narodnooslobodilačke vojske Rista Vukovića, koji je preko svog advokata, juče zatražio da učestvuje u postupku tvrdeći da ima saznanja o postupanju četničkih jedinica po ličnim naređenjima Mihailovića.

Predlagači zahteva odbacili su takvu mogućnost navodeći da zakon nije predvideo da postupak rehabilitacije ima dve stranke, jer nije reč o obnovi postupka i da bi uvođenje svakog zainteresovanog lica, odužilo postupak unedogled.

Ovim zakonom uređuje se rehabilitacija lica koja su bez sudske ili administrativne odluke, ili takom odlukom, iz političkih ili ideoloških razloga, lišeni života, slobode ili nekih drugih prava. U zahtevu za rehabilitaciju se navodi da taj postupak nije obnova administrativnog ili sudskog postupka, već potpuno zaseban postupak. Njime podnosilac zahteva želi da pokaže da je Komunistička partija Jugoslavije imala političke ili ideološke razloge da liši života generala Mihailovića i da su suđenje i presuda bili samo forma u kojoj je izražena ranije doneta odluka.

Sudija Ivanović rekao je i da će se od nadležne državne Komisije zatražiti da sudu dostavi prevod dokumenata britanskog ministarstva inostranih poslova o suđenju Mihailoviću, sa kojima je podnosilac zahteva nedavno upoznat.


Nastavak suđenja zakazan je za 29 oktobar.
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment