Friday, July 22, 2011

Српски либерални савет би поводом решења Апелационог суда, коијим су створени правни предуслови за наставак процеса рехабилитације генерала Михаиловића, желео да прекине нагађања ко је покретач и ко су подносиоци захтева за рехабилитацију.

*****

Србија је исувише мала земља да би се у њој било шта могло, намерно или случајно, сакрити. Српски либерални савет би поводом решења Апелационог суда, коијим су створени правни предуслови за наставак процеса рехабилитације генерала Михаиловића, желео да прекине нагађања ко је покретач и ко су подносиоци захтева за рехабилитацију.

На рочишту одржаном 9.априла 2008. године извршено је спајање два предмета (по којима до тада није поступано) а којима је покренут поступак за рехабилитацију генерала Михаиловића. Подносилац једног захтева био је Војислав Михаиловић, унук генерала Михаиловића. Подносилац другог захтева били су: Српска либерална странка (а сада њен програмски наследник Српски либерални савет) коју данас представља Милорад Станојловић, Удружење припадника Југословенске војске у отаџбини које представља Огњен Адум, Удружење политичких затвореника и жртава комунистичког режима које представља Александар Недић , НИП „Погледи“ из Крагујевца кога представља Милослав Самарџић и као појединци академик Коста Чавошки и професор Смиља Аврамов.

Након обједињавања господин Војислав Михаиловић се није појављивао на рочиштима а подносиоце је, заступала адвокатска канцеларија која заступа Српски либерални савет. Сва документа, материјале, доказна средства и изјаве у поступку рехабилитације прикупиљени су без ангажовања и подршке Војислава Михаиловића као подносиоца или Српског покрета обнове као политичке организације која је исказала интерес да се рехабилитација реализује.

Имајући у виду значај који рехабилитација генерала Михаиловића има за српско друштво и превазилажење постојећих подела, које могу бити у интересу само оних који не желе добро Србији, позивамо и господина Војислава Михаиловића и Српски покрет обнове да се активно укључе у процес рехабилитације на тај начин што ће успоставити сарадњу са адвокатима који се успешно боре за правичну рехабилитацију генерала Михаиловића. Само активном подршком у поступку рехабилитације стећи ће право да по окончању рехабилитације, јавност упознају и са својим „заслугама“. Уколико активна подршка изостане сматраћемо да су се огрешили о бесмртно дело генерала Михаиловића и да немају право да се у јавности легитимишу као страна која је заслужна за његову рехабилитацију.


Српски либерални савет

July 2011


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment