Tuesday, July 12, 2011

Partizani nisu stranka u rehabilitaciji Draže

Mondo.rs
(Tanjug)
July 11, 2011


Borcu NOB-a Ristu Vukoviću (85) sud ukratio pravo da osporava postupak rehabilitacije komandanta Kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihailovića.A captured General Mihailovich awaits trial in Belgrade
1946

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je odluku Višeg suda kojom se Vukoviću ne dozvoljava učešće u pokrenutom postupku raehabilitacije Dragoljuba Draže Mihailovića.

Apelacioni sud je odbacio kao nedozvoljenu žalbu Vukovićevog punomoćnika na rešenje kojim mu nije dozvoljeno učešće u postupku rehabiltacije, rekla je Tanjugu portparol suda Mirjana Piljić.

Prema stavu tog suda, Vuković nema pravni interes za učešće u postupku za rehabilitaciju Mihailovića, objasnila je ona.

Shodno zakonu, postupak rehabilitacije je jednostrani postupak u kojem se utvrđujue da li postoje uslovi za rehablitaciju osobe koja je lišena života ili slobode ili nekih drugih prava na teritoriji Srbije bez sudske ili administrativne odluke, ili pak na osnovu odluke donete iz političkih ili ideoloških razloga, naveo je Apelacioni sud.

Risto Vuković je želeo da svojim učešćem u postupku dokaže da presuda kojom je Mihailović osuđen na smrt streljanjem i čije se ukidanje traži zahtevom za rehabilitaciju, nije politički motivisana.

Poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihailović osuđen na smrt streljanjem, kao i vraćanje građanskih prava, zatražio je zahtevom za rehabilitaciju njegov unuk Vojislav Mihailović.

Pridružili su mu se Srpska liberalna stranka, s akademikom Kostom Čavoškim na čelu, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, profesor međunarodnog prava Smilja Avramov i drugi.

Predlagači zahteva tvrde da Mihailović nije imao pravo na odbranu i nije video svog advokata do početka suđenja, da nije imao ni pravo na nepristrasan sud, a da mu je optužnica uručena sedam dana pred suđenje.

Zahtevom za rehabilitaciju zatraženo je poništenje presude kojom je Draža Mihailović osuđen na smrt i kojom su mu prethodno oduzeta sva građanska prava.

Mihailović je, dva dana po donošenju sporne presude, 17. jula 1946. godine streljan kao "državni neprijatelj broj jedan".

Državna komisija ubijenih posle 1944. utvrdila je da je Mihailović ubijen na Adi Ciganliji, ali sumnja da su njegove kosti kasnije prenete u sekundarnu grobnicu, najverovatnije na Ratno ostrvo, kako bi se onemogućilo da ikad budu pronađene.

Na sledećem ročištu u postupku za rehabilitaciju Mihailovića, koje još nije zakazano, kao svedok bi trebalo da bude saslušan predsednik Državne komisije Slobodan Marković, koji bi trebalo da posvedoči o rezultatima rada Komisije u vezi sa krivičnim postupkom koji je vođen protiv Mihailovića i izvršenjem smrtne kazne nad njim.


(Tanjug)
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment