Wednesday, July 20, 2011

Kosti na Adi nisu ljudskog porekla / "Vreme" July 19, 2011


VREME
19.07.2011 18:39
July 19, 2011
Autor: Aleksandar Ćirić


U Laboratoriji za antropologiju Medicinskog fakulteta utvrdili da se kosti pronađene tokom probnog iskopavanja ne mogu dovesti u kontekst sa eventualnim grobom Draže Mihailovića

PRVE PRETPOSTAVKE POGREŠNE:
Kosti analizirane u Institutu za sudsku medicinu

Kosti otkrivene već tokom prvog sata bagerskog „istraživanja" potencijalnog mesta streljanja i sahrane Draže Mihailovića – nisu ljudske. „Posao ispitivanja pripao je Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, u čije ime poslom rukovodi Slobodan Nikolić, koji je formirao tim za terensko istraživanje", kaže prof. dr Marija Đurić, profesor anatomije na Medicinskom fakultetu. „Posle sastanka državne komisije za istraživanje o Draži Mihailoviću, pronađene kosti obrađene su u Laboratoriji za antropologiju. Ispitali smo sve nalaze i utvrdili da se ne mogu dovesti u kontekst sa eventualnim grobom Draže Mihailovića. Konkretno, pronađene kosti nisu ljudskog porekla". O rezultatima ispitivanja obavešten je nadležni istražni sudija Dragan Pantelić. Otkriće kostiju – antropološki tim nije se bavio pitanjem jesu li od ove ili one ili neke treće vrste životinja, prasadi, jagnjadi ili teladi – onako kako je obavljeno tj. trapavo i nestručno za sada još nije proizvelo veliku štetu. Naime, poučena ovim iskustvom traženja i „nalaženja", državna komisija planira nastavak istraživanja i iskopavanja na Adi u avgustu – ovog puta po svim stručnim pravilima, sudsko-medicinskim, arheiološkim i antropološkim.
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment