Tuesday, June 14, 2011

Комисијa за откривање чињеница о извршењу смртне казне над генералом Драгољубом Михаиловићем, на седници одржаној 13. априла 2011. усвојила је следеће закључке:

*****


На основу прегледане архивске грађе, саслушаних сведока и објављених извора, Комисијa за откривање чињеница о извршењу смртне казне над генералом Драгољубом Михаиловићем, на седници одржаној 13. априла 2011. усвојила је следеће закључке:

1. Чланови Комисије обавили су исцрпни преглед документације која се чува у Архиву БИА-а, Војном архиву, Архиву Србије и Архиву Југославије и закључили да, на основу прегледане документације, нису пронађена документа у архивама у Србији која би указивала на време, место и околности стрељања генерала Михаиловића. РЈТ је контактирало низ других архива (ВБА, Архив Београда…), који су писмено потврдили да немају податке о месту и околностима стрељања генерала Михаиловића. Утврђено је да се „Посебна архива“ чувала у каси Светислава Стефановића Ћеће (државни секретар за унутрашње послове ФНРЈ, 1953-1963, члан СИВ-а, 1963-1966), до IV пленарне седнице ЦК СКЈ јула 1966. (Брионски пленум). Сачувани су делови „Посебне архиве“ који се односе на заробљавање генерала Михаиловића, и зато постоји основана сумња да је ова архива садржала и документе који се тичу стрељања генерала Михаилловића. Ови документи су највероватније уништени већ 1966, пошто су комисијски прегледани, или су уништени 1968/1969. Како су закључили чланови Комисије, др Коста Николић и др Бојан Димитријевић који су прегледали архивску грађу о заробљавању и последњим данима генерала Михаиловића: „Документација о заробљавању, ислеђењу, суђењу и стрељању генерала Михаиловића током деценија је према актуелном интересу била померана из једне у другу институцију, распарчавана, коришћена од режиму подобних публициста, склањана у посебне касе и у целом току њени најинтересантнији делови су нестали“.

2. Документи прибављени из Паблик рекорд офиса (Public Record Оffice) у Лондону, које је прегледао др Слободан Марковић, показују да је Британска амбасада у Београду имала само посредне информације и да је њен аташе за културу пратио део суђења, али да му није била позната локација стрељања. Ови документи имају значај за процес рехабилитације генерала Михаиловића, али нису открили никакве нове појединости о месту и времену стрељања. Остаје могућност да ће каснији истраживачи наћи неке нове појединости у страним архивама, посебно бившег СССР-а, али Комисија није дошла у посед ниједног таквог документа, а РЈТ се преко МСП-а обратио надлежним архивама Руске Федерације.

3. Представници РЈТ-а и Комисије су имали прилике да саслушају низ сведока. Телефон за достављање информација био је отворен 24 сата дневно. Сви наводи су вишеструко проверавани. Није, међутим, добијено ни једно сведочанство из прве руке. Готово сви потенцијални сведоци нису више живи. Главнина сведочанстава односи се на људе који су чули о догађајима који се односе на стрељање генерала Михаиловића од других особа, углавном припадника ОЗНЕ, укључујући и оне који су присуствовали чину стрељања. РЈТ и Комисија су могли да испитају само оне сведоке који су се сами сагласили да дају исказ, јер не постоји правни оквир који би обавезао сведоке који не желе да дају исказ да то учине.

4. Упркос постојању само секундарних података упада у очи да је велики број сведока потврдио да је чуо од лица која су присуствовала чину стрељања да је место погубљења генерала Михаиловића и примарна локација његове гробнице била на Ади Циганлији. Поред раније објављеног сведочанства непосредног учесника Слободана Крстића Уче, Комисија је прибавила исказе сведока СК, ММ и СБ и сва она указују на Аду Циганлију. И сведок ДС је у свом исказу потврдио, а на основу разговора са учесницима у стрељању генерала Михаиловића да је примарна гробница на Ади Циганлији. Исто је изјавио у радио интервјуу један од затвореника у затвору на Ади Циганлији, Милисав Марковић коме је један од милиционера показао локацију гробнице. Иако су ова сведочанства претежно посредна, Комисија сматра да постоји довољно индикација да се претпостави да се примарна гробница налази на Ади Циганлији, што треба да се коначно потврди даљим теренским испитивањима. У више исказа сведока помиње се и секундарна гробница, али Комисија, за сада, није у могућности да се изјасни по овом питању, јер нису извршена теренска испитивања на Ади Циганлији.

5. Комисија сматра да постоје јасне индикације да се закључи да се примарна гробница налази на Ади Циганлији, у непосредној близини некадашњег затвора. У више исказа сведока помиње се и секундарна гробница, али Комисија, за сада, није у могућности да се изјасни по овом питању, јер не постоји начин и могућност да се она открије. Према расположивим сазнањима погубљење генерала Михаиловића је извршено највероватније 17. јула 1946, у раним јутарњим часовима. У погледу околности погубљења Комисија није могла по том питању да заузме јединствен став.

6. Комисија ће наставити архивска истраживања, а РЈТ ће предузети истраживање терена око некадашњег затвора на Ади Циганлији који се на основу исказа сведока помиње као место где је убијен генерал Михаиловић.


Београд, 13. април 2011.

Чланови Комисије:

Слободан Радовановић, републички јавни тужилац, Миладин Гавриловић, управник Задужбине Краља Петра I, Драган Влаховић, новинар «Политике», Миладин Милошевић, в.д. директора Архива Југославије, Момчило Павловић, директор Института за савремену историју, др Коста Николић, научни саветник Института за савремену историју, др Бојан Димитријевић, виши научни сарадник Института за савремену историју, Александар Чотрић, председник Републичке асоцијације за неговање тековина Равногорског покрета, проф. др Драган Драшковић, професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, Новица Стевановић, пензионисани пуковник Војске Србије и публициста, Слободан Хомен, државни секретар у Министарству правде, др Слободан Марковић, доцент на Факултету политичких наука у Београду и научни сарадник на Институту за европске студије


Courtesy of Aleksandar Cotric.

*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment